Kulturforskjeller i praksis
Flipsen tar utgangspunkt i boka "Kulturforskjeller i praksis" av Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sajjad (2016)
Public
Lærerutdanning SKOLE, SAMF, KULTUR SAMFUNN OG KULTUR
×