About Us

Om Flips

Flips er en del av Grupwork.com som er et sosialt nettverk og en samarbeidsplattform for studenter og personell ved høyere utdanning.

Vår visjon

Vi har en enkel visjon: Vi ønsker å gjøre det enklere å samarbeide og lære. Gjennom vår plattform vil du få tilgang til verktøy som har som formål å hjelpe deg til å lykkes i utdanningen din.

Informasjon om Grupwork og Flips

Grupwork startet opp som et svar på manglende tilbud for samarbeid, deling av informasjon og samskriving på filer og dokumenter. Robert Haugen, selskapets CEO og grunnlegger, fikk ideen til Grupwork gjennom egne studier i Tromsø. CTO og medgrunnlegger Kent Ellingsen ble med på en vill og farlig reise i gründerverdenenes med- og motbakker i 2011.