user6223589153

Susann Simonsen

Historie
24 cards
Public
Flipsen handler om Norges historie, med utgangspunkt i boka "Grunnbok i Norges historie - fra vikingtid til våre dager
78 cards
Public
Lærerutdanning Historie Samfunnsfag
Flipsen handler om samfunnskunnskap, og er laget for å øve til muntlig eksamen på lærerutdanningen
110 cards
Public
Lærerutdanning Samfunnsfag Samfunnskunnskap
Flipsen tar utgangspunkt i boka "Kulturforskjeller i praksis" av Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sajjad (2016)
32 cards
Public
Lærerutdanning SKOLE, SAMF, KULTUR SAMFUNN OG KULTUR
Flipsen er laget for å øve til muntlig eksamen i samfunnsfag på lærerutdanninga. Historiedidaktikk, Erik Lund (2016)
11 cards
Public
Lærerutdanning Historiedidaktikk Samfunnsfag
Flipsen handler om naturgeografi, øving til muntlig eksamen
29 cards
Public
Pedagogikk, organisasjon, ledelse
0 cards
Public