user9679243773

Thekla Bergli

Emnet Entreprenørskap, økonomi og organisasjon ved UiT.
0 cards
Public